Wymagane dokumenty
Aby złożyć wniosek o wizę elektroniczną, Polacy muszą posiadać:
  • Paszport ważny przez przez 6 miesięcy, licząc od planowanej daty przybycia do Bahrajnu.
  • Kopię biletu powrotnego lub do dalszej destynacji (w przypadku podróży tranzytowej)
  • Zdjęcie lub skan paszportu - strona biometryczna (z danymi osobowymi i zdjęciem)
  • Kopię rezerwacji hotelu w Bahrajnie, lub opcjonalnie w przypadku pobytu u znajomych bądź krewnych, kopia ich dowodu osobistego potwierdzającego stały pobyt w Bahrajnie.
Niektóre narodowości (oznaczone **) muszą również dołączyć:
  • Potwierdzony pieczęcią wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy, z końcowym bilansem nie mniejszym niż BD300 (około USD800).